Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MYFASHION

(obowiązuje od dnia 20.04.2014 roku)

§ I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego MYFASHION (zwanego dalej Sklep Internetowy ) jest: FROG SP. Z O.O. SP.K., NIP 522 302 83 92 , REGON 36137278500000 .

 2. Administratorem danych osobowych jest FROG wskazany w punkcie 1.

 3. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.)

 4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego.

 5. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie http://myfashion24.pl/l oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem http://myfashion24.pl/

 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „do koszyka" przed wysłaniem zamówienia. Powyższa cena „ w koszyku" uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Wskazana cena jest również potwierdzana na wysyłanym z towarem paragonie (albo ewentualną fakturą VAT w przypadku przedsiębiorców).

 9. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.

 10. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego oraz na profilu sklepu MYFASHION na Facebooku.

§ II. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu- podanie kolorystyki, rozmiarów, innych cech charakterystycznych dla towaru oraz ilości, poprzez dodanie ich do koszyka.

 2. Klient dokonuje wyboru: formy dostawy, sposobu płatności. Korzystając z rabatu Klient wpisuje jego kod, potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu, o których mowa w punkcie I. 3 niniejszego regulaminu i zatwierdza zamówienie przyciskiem „zatwierdź/złóż zamówienie"

 3. Następnie po wyborze formy dostawy oraz sposobu płatności, w tym także wpisaniu kodu rabatowego należy wybrać opcję „do kasy" gdzie wskazane są wybrane towary oraz kwota należna do zapłaty.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego.

 5. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 17:00, oraz w soboty i niedziele, będą realizowane w kolejny dzień roboczy.

 6. Złożonego zamówienia nie można zmienić. Ewentualne anulowanie może nastąpić po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

 8. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Informacje o stanie zapasów są regularnie aktualizowane. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi  przysługuje  prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie maila z taką informacją na adres myfashion24@wp.pl 

 9. Potwierdzeniem otrzymania przez sklep zamówienia Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.

 10. Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

 11. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji, dokumenty będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.

§ III. Warunki płatności i wysyłki towaru.

1.  Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a) za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);

b) w formie przedpłaty - przelewem bankowym – to jest za pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej przed dostawą (płatność on-line).

Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Wraz z informacją o niepowodzeniu dokonania płatności Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem opłaty za transport zgodnej z tabelą opłat wskazaną w § III.2.

Gdy płatność formie on-line nie powiodła się, Klientowi przysługuje również prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Informacje o rezygnacji z zamówienia Klient proszony jest o wysłanie w formie wiadomości e-mail na adres myfashion24@wp.pl 

W każdym zaś razie, w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku FROG®.

 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,albo kuriera Siódemka S.A. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt sklepu internetowego. Informacja o aktualnym limicie cenowym znajduje się na stronie internetowej sklepu. Koszty dostawy wynoszą:

   

Poczta Polska

Przesyłka pocztowa polecona (list)

Płatność on-line

8,30 zł

Za pobraniem

10,99 zł

Przesyłka pocztowa priorytetowa (list)

Płatność on-line

7,10 zł

Za pobraniem

9,60 zł

Przesyłka pocztowa polecona (paczka) (do 2 kg)

Płatność on-line

8,50 zł

Za pobraniem

10,99 zł

Przesyłka pocztowa priorytetowa (paczka) (do 2 kg)

Płatność on-line

9,50 zł

Za pobraniem

11,99 zł

Kurier SIÓDEMKA

Płatność on-line

10,99 zł

Za pobraniem

12,99 zł

 

 1. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera Siódemka S.A.  - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału Kurier Siódemka S.A. Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugim awizie przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. Biuro Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy.  
  Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 2. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od  dnia złożenia zamówienia.

 3. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta – przedsiębiorcy faktury VAT.).

 4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie FROG® stwierdzonych wad, braków w zamówieniu i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

§ IV. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki i zwrócić towar na zasadach i z zachowaniem terminów, o których mowa poniżej. W tym celu Klient powinien wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularz zwrotu) drogą elektroniczną na adres myfashion24@wp.pl  Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu przesłanego na ww. adres poczty elektronicznej, sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania.

 2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie -  to jest możliwie najszybciej mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania Sprzedawcy, droga elektroniczną, formularza zwrotu.

Klient proszony jest o wysłanie towaru, którego zwrot dotyczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, do punktu FROG® w Makowie Mazowieckim na adres ul. Przasnyska 39 06-200 Maków Mazowiecki. O zachowaniu terminu decydować będzie data stempla pocztowego.

 1. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Niedopuszczalne jest dokonywanie zwrotów w sklepach stacjonarnych FROG®, ani osobiście w siedzibie FROG®.

 3. W  przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez sklep internetowy.

 4. FROG® prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

 5. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on–line albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

§  V. Reklamacje odzieży, obuwia, dodatków.

 1. FROG® odpowiada, jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.

 3. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy ( MYFASHION ul. Przasnyska 39 06-200 Maków Mazowiecki). Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji, jedynie w sytuacji gdy reklamacja zostanie uwzględniona.

 4. Do odsyłanego towaru klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub jednej z dwóch otrzymanych faktur VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania z towarem oraz drogą elektroniczną na adres myfashion24@wp.pl 

 5. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie V.1. Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu internetowego. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem e-mailem na adres:myfashion24@wp.pl 

 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia dostarczenia formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.

 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji FROG® prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

 9. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 10. Reklamacji podlegają wady obuwia powstałe z winy producenta z wyjątkiem wad, o których kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy zakupu w obuwiu nie zużytym. W przypadku napraw wad ukrytych przeprowadzonych przez klienta, klient nie może żądać zwrotu poniesionych na te naprawy kosztów.

 11. REKLAMACJI NIE PODLEGA:

 • Naturalne zużywanie się obuwia.

 • Obuwie z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu, o których Kupujący wiedział lub oceniając rozsądkowo powinien wiedzieć (art.7 ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).

 • Obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne (obucie, otarcia, przetarcia materiałów, zamków, gum, obcasów, elementów ozdobnych)

 • Niedopasowanie obuwia do stopy oraz wygoda obuwia.

 • Odbarwienia się wnętrza obuwia pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia.

 • Przemakanie obuwia.

 • Brak lub nieprawidłowa konserwacja.

 • Zużywanie się fleków.

 • Wycieranie wyściółek.

§ VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych FROG®  z punktem w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 39 w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia.

 2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 3. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym

§ VII. Polityka Cookies

 1. FROG® może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez klienta z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

§ VIII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 2. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez firmę FROG® oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą FROG® a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

 4. Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów dostawy sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: myfashion24@wp.pl  lub numerem telefonu 533505050

 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa


pixel