Darmowa dostawa od 150,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MYFASHION

(regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30.04.2018r.)

§ I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego MYFASHION (zwanego dalej Sklep Internetowy ) jest: FROG SP. Z O.O. SP.K.. NIP 522 302 83 92 , REGON 36137278500000 , KRS 0000555454

 2. Administratorem danych osobowych jest FROG wskazany w punkcie 1.

 3. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.)

 4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego.

 5. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie http://myfashion24.pl/ oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem http://myfashion24.pl/

 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „do koszyka" przed wysłaniem zamówienia. Powyższa cena „ w koszyku" uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Wskazana cena jest również potwierdzana na wysyłanym z towarem paragonie (albo ewentualną fakturą VAT w przypadku przedsiębiorców).

 9. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.

 10. Sklep dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy jak najbardziej odwzorowywały rzeczywistość

 11. Sposoby korzystania z towaru oraz zasady jego konserwacji określa Producent.

 12. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego oraz na profilu sklepu MYFASHION na Facebooku.

§ II. Realizacja zamówienia

 1. Do składania zamówień w sklepie internetowym , niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, poprzez wykorzystaniu do tego odpowiednich urządzeń, poczty e-mail, a także prawidłowo skonfigurowanej internetowej przeglądarki stron.

 2. By dokonać zamówienia Klient wypełnia formularz dostępny na stronie sklepu internetowego podając swoje dane osobowe :imię, nazwisko, adres , e-mail , numer telefonu.

 3. Przed podaniem danych osobowych , warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na na treść Regulaminu serwisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FROG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 03-226 Warszawa , ul. Toruńska 70 m 40 w celu rejestracji konta i obsługi transakcji oraz na powierzenie danych w celu przetwarzania w zakresie realizacji zamówień( kurierzy)Podanie danych jest dobrowolne a dostęp do nich mają tylko upoważnieni pracownicy serwisu . Brak zgody na ich przetwarzanie powoduje jednak brak możliwości realizacji zamówienia.

 4. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu- podanie kolorystyki, rozmiarów, innych cech charakterystycznych dla towaru oraz ilości, poprzez dodanie ich do koszyka.

 5. Klient dokonuje wyboru: formy dostawy, sposobu płatności. Korzystając z rabatu Klient wpisuje jego kod, potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu, o których mowa w punkcie I. 3 niniejszego regulaminu i zatwierdza zamówienie przyciskiem „zatwierdź/złóż zamówienie"

 6. Następnie po wyborze formy dostawy oraz sposobu płatności, w tym także wpisaniu kodu rabatowego należy wybrać opcję „do kasy" gdzie wskazane są wybrane towary oraz kwota należna do zapłaty.

 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego.

 8. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 17:00, oraz w soboty i niedziele, będą realizowane w kolejny dzień roboczy.

 9. Złożonego zamówienia nie można zmienić. Ewentualne anulowanie może nastąpić po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

 11. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Informacje o stanie zapasów są regularnie aktualizowane. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi  przysługuje  prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie maila z taką informacją na adres myfashion24@wp.pl 

 12. Potwierdzeniem otrzymania przez sklep zamówienia Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.

 13. Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

 14. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji, dokumenty będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.

§ III. Warunki płatności i wysyłki towaru.

1.  Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a) za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);

b) w formie przedpłaty - przelewem bankowym – to jest za pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej przed dostawą (płatność on-line).

Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Wraz z informacją o niepowodzeniu dokonania płatności Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem opłaty za transport zgodnej z tabelą opłat wskazaną w § III.2.

Gdy płatność formie on-line nie powiodła się, Klientowi przysługuje również prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Informacje o rezygnacji z zamówienia Klient proszony jest o wysłanie w formie wiadomości e-mail na adres myfashion24@wp.pl 

W każdym zaś razie, w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku FROG®.

 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,albo kuriera DPD Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt sklepu internetowego po adnotacji takiego rozwiązania przez serwis. Informacja o aktualnym limicie cenowym znajduje się na stronie internetowej sklepu. Koszty dostawy wynoszą:

POCZTA POLSKA POBRANIE

16,99 zł

POCZTA POLSKA KURIER PRZEDPŁATA

14,99 zł

KURIER INPOST POBRANIE

12,99 zł

KURIER INPOST PRZEDPŁATA

10,99 zł

PACZKOMAT INPOST PRZEDPŁATA

11,99 zł

PACZKOMAT INPOST POBRANIE

13,99 zł

ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 150ZŁ

DARMOWA WYSYŁKA


 1. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera INPOST - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału INPOST. Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugim awizie przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. Biuro Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy.  
  Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 2. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od  dnia złożenia zamówienia.

 3. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta – przedsiębiorcy faktury VAT.).

 4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie sprzedającemu stwierdzonych wad, braków w zamówieniu i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

§ IV. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki i zwrócić towar na zasadach i z zachowaniem terminów, o których mowa poniżej. W tym celu Klient powinien wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularz zwrotu) drogą elektroniczną na adres myfashion24@wp.pl  Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu przesłanego na ww. adres poczty elektronicznej, sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania.

 2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie -  to jest możliwie najszybciej mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania Sprzedawcy, droga elektroniczną, formularza zwrotu.

Klient proszony jest o wysłanie towaru, którego zwrot dotyczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, do punktu Myfashion24 w Makowie Mazowieckim na adres ul. Przasnyska 39 06-200 Maków Mazowiecki. O zachowaniu terminu decydować będzie data stempla pocztowego.

 1. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Niedopuszczalne jest dokonywanie zwrotów w sklepach stacjonarnych FROG®, ani osobiście w siedzibie FROG®.

 3. W  przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez sklep internetowy.

 4. FROG® prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

 5. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on–line albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

§  V. Reklamacje odzieży, obuwia, dodatków.

 1. FROG® odpowiada, jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.

 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W przypadku, gdy Klient który zakupił w Sklepie internetowym towar korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, a rzecz sprzedana ma wadę, to może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że FROG. z o.o., Sp. k. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez FROG sp. z o. o. sp. k. nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 4. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 6. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 7. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy ( MYFASHION ul. Przasnyska 39 06-200 Maków Mazowiecki). Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji, jedynie w sytuacji gdy reklamacja zostanie uwzględniona.

 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 9. Do odsyłanego towaru klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub jednej z dwóch otrzymanych faktur VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania z towarem oraz drogą elektroniczną na adres myfashion24@wp.pl 

 10. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie V.1. Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu internetowego. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem e-mailem na adres: myfashion24@wp.pl 

 11. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia dostarczenia formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.

 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji MYFASHION prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

 14. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 15. Reklamacji podlegają wady obuwia powstałe z winy producenta z wyjątkiem wad, o których kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy zakupu w obuwiu nie zużytym. W przypadku napraw wad ukrytych przeprowadzonych przez klienta, klient nie może żądać zwrotu poniesionych na te naprawy kosztów.

 16. REKLAMACJI NIE PODLEGA:

 • Naturalne zużywanie się obuwia.

 • Obuwie z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu, o których Kupujący wiedział lub oceniając rozsądkowo powinien wiedzieć (art.7 ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).

 • Obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne (obucie, otarcia, przetarcia materiałów, zamków, gum, obcasów, elementów ozdobnych)

 • Niedopasowanie obuwia do stopy oraz wygoda obuwia.

 • Odbarwienia się wnętrza obuwia pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia.

 • Przemakanie obuwia.

 • Brak lub nieprawidłowa konserwacja.

 • Zużywanie się fleków.

 • Wycieranie wyściółek.

§ VI. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest FROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w 03-226 WARSZAWA, UL. TORUŃSKA 70 M 40, KRS 0000555454, NIP 5223028392, REGON 361372785

2. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych FROG®  z punktem w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 39 w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Służą do zawarcia oraz realizacji umowy kupna sprzedaży (uzyskania adresu wysyłki zakupionego towaru) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w

następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” .Serwis posługuje się tzw plikami cookies. Pliki są zapisywane na komputerze Klienta poprzez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, by dostosować ofertę do preferencji Klienta. W każdej chwili Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies.


6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego

formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba że dzieje się to na wyraźną zgodę lub na życzenie Klienta, bądź też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam

umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich

danych w dowolnym momencie.

10. Dane osobowe klientów przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Serwisu

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony

internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez

serwis myfashion24.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz

regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do

dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do Administratora Danych Osobowych:

adres mailowy : e-frog24@wp.pl

adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych ul. Przasnyska 39 06-200 Maków Maz.


§ VII. Polityka Cookies

 1. MYFASHION może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez klienta z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

§ VIII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 2. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez spółkę FROG® oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą FROG® a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

 4. Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów dostawy sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: myfashion24@wp.pl  lub numerem telefonu 533505050

 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawapixel